top of page
真皮細手腕繩 

材質:頭層牛皮

         超級纖維(內裏)

 

顏色:油皮(棕色)

    牛頸紋(紅、橙、黃、綠、藍、

                     紫、粉、白、棕、黑)

        SHOW系列(深藍、咖啡、熔岩棕)

 

尺寸:L170xW10mm

 

 

bottom of page